සිංහල தமிழ் English
Medium_darmasena

டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மசேன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, மொனராகலை மாவட்டம்

[email protected]

011 2193948 / 055 2273764 [email protected]

சுருக்கம்

#206

மொத்த தரவரிசை

#51

கட்சி தரவரிசை

39

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
299-05 (2022-12-13) Written Question Page 32
299-04 (2022-12-09) Written Question - Supplementary Question Page 10
299-04 (2022-12-09) Written Question Page 9
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
296-10 (2022-10-18) Written Question Page 16
296-05 (2022-10-03) Written Question Page 33
296-05 (2022-10-03) Petitions
Page 8
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-07-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.123/10, Prajamandala Road, Kalalgoda, Hokandara South. & 1st lane, Monaragala road, Buttala.
Office: மொணராகல வீதி, புத்தல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2193948 / 055 2273764
Office: 077 8037029 / 076 1676336
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.P.D.P.Jayawardane
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 9763163
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.