සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakse

அஜித் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

077 7921475 [email protected]

047 3470707 [email protected]

சுருக்கம்

#208

மொத்த தரவரிசை

#134

கட்சி தரவரிசை

150

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 95
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 98
304-13 (2023-07-18) Oral Contribution Page 48
304-12 (2023-07-07) Oral Contribution Page 6
304-9 (2023-07-01) Oral Contribution Page 41
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution Page 7
304-5 (2023-06-20) Oral Contribution Page 51
304-4 (2023-06-09) Announcement
Page 5
304-3 (2023-06-08) Oral Contribution Page 42
304-1 (2023-06-06) Oral Contribution Page 135

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-01-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Hungama Vijayaba Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Rajapakse Niwasa, Pallerota, Mabadala
Office: ராஜபக்ஷ இல்லம், பல்லேரெட, மாமடல, அம்பலாந்தோட்டை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7921475
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 047 3470707
Office: 047 3470707
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. M.V.P. Niroshana Chaminda
Email:
கைபேசி: 071 8422382
தொலைபேசி: 047 3470707

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.