සිංහල தமிழ் English
Medium_amaraweera

மஹிந்த அமரவீர

அமைச்சர் - கமத்தொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

077 7730071 [email protected]

011 2556270 / 047 2228505 [email protected]

சுருக்கம்

#19

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

397

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Question by Private Notice – Response Page 13
312-2 (2024-04-02) Notification Page 8
312-2 (2024-04-02) Notification Page 8
312-2 (2024-04-02) Oral Contribution Page 18
311-13 (2024-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 33
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 54
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 51
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 63
311-13 (2024-03-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-12-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dickwella Vijitha Maha Vidyalaya, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: NO. B 63, Mahagamasekara Road, Colombo 07 & Adarsha Govipala Road, Yakagala, Angunakolapelessa.
Office: மாதிரிப் பண்ணை வீதி, அகுணகொலபெலஸ்ஸ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7730071
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2556270 / 047 2228505
Office: 011 2034132
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: B.C. Wijerathna Iddamalgoda
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3053593
தொலைபேசி: 011 2034132

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.