සිංහල தமிழ் English
Medium_pieris

ஜீ.எல். பீரிஸ்

அமைச்சர் - வெளிநாட்டு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2582488 / 011 2580342 [email protected]

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

201

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Priviledges
Page 36
295-12 (2022-09-08) Oral Contribution Page 25
295-07 (2022-08-31) Oral Contribution Page 8
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 67
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 61
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 111
289-05 (2022-03-22) Oral Contribution
Page 41
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 108
288-08 (2022-02-11) Oral Contribution - Core Statements Page 11
288-07 (2022-02-10) Oral Contribution Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-08-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 37 Kirula Road, Kirula Place, Colombo 05 & No. C-49, Keppetipola Mawatha, Colombo 05.
Office: இல. 37, கிருள பிளேஸ், கொழும்பு 05.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2582488 / 011 2580342
Office: 077 2282727 / 011 2784832
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Tharanga Naleen Gamlath
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7795835
தொலைபேசி: 011 2784724

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.