සිංහල தமிழ் English
Medium_23

ஜகத் சமரவிக்ரம

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பொலநறுவை மாவட்டம்

077 2977900

சுருக்கம்

#214

மொத்த தரவரிசை

#136

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
303-7 (2023-05-25) Oral Contribution Page 80
303-6 (2023-05-24) Priviledges
Page 28
302-8 (2023-03-24) Adjournment Motion Type 2 Page 70
302-04 (2023-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 57
302-1 (2023-03-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 157
301-5 (2023-02-22) Adjournment Question Page 82
301-3 (2023-02-10) Adjournment Motion Type 2 Page 73
300-01 (2023-01-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 153
299-04 (2022-12-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: Male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2022-05-19 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office:
Email
தனிப்பட்ட:
Office:
கைபேசி 077 2977900
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.