සිංහල தமிழ் English
Medium_23

ஜகத் சமரவிக்ரம

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பொலநறுவை மாவட்டம்

077 2977900

சுருக்கம்

#192

மொத்த தரவரிசை

#120

கட்சி தரவரிசை

46

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-3 (2024-04-24) Oral Contribution Page 51
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 65
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 82
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 95
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 81
311-8 (2024-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 128
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
308-15 (2023-12-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 115
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: Male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2022-05-19 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office:
Email
தனிப்பட்ட:
Office:
கைபேசி 077 2977900
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.