සිංහල தமிழ் English
Medium_1

அமரகீர்த்தி அதுகோரள

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பொலநறுவை மாவட்டம்

070 4111111 [email protected]

026 2234212 / 026 3134951 amarakeerthi_ [email protected]

சுருக்கம்

#192

மொத்த தரவரிசை

#121

கட்சி தரவரிசை

54

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
291-05 (2022-05-04) Oral Contribution Page 89
291-04 (2022-04-22) Adjournment Question Page 64
289-07 (2022-03-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
289-06 (2022-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
288-12 (2022-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 20
288-11 (2022-02-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
288-11 (2022-02-24) Petitions
Page 6
288-07 (2022-02-10) Petitions
Page 6
288-03 (2022-01-20) Adjournment Motion Type 2 Page 59
287-11 (2021-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-12-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "A" Block, No. 19, MP'S Housing Complex, Madwiwela, Sri Jayewadenepura, Kotte.
Office: டீ.எஸ். சேனாநாயக்க மாவத்தை, புதிய நகரம், பொலன்னறுவை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: amarakeerthi_ [email protected]
கைபேசி 070 4111111
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 026 2234212 / 026 3134951
Office: 026 2234212 / 026 3134951
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.