සිංහල தமிழ் English
Medium_3

 நலீன் பண்டார ஜயமஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#10

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

478

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 76
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 13
311-12 (2024-03-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 14
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 27
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 75
311-7 (2024-03-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 62
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 60
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 115

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-06-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2013-08-08 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No -20, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Wattwaedara, Udubaddawa.
Office: இல.5 வத்தேகெதர, உடுபத்தாவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 032 2245455 / 037 2284690
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Hemantha Sooriyakumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 4754315
தொலைபேசி: 032 2245455

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.