සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ரஞ்சித் பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2862052 [email protected]

சுருக்கம்

#138

மொத்த தரவரிசை

#78

கட்சி தரவரிசை

74

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
311-4 (2024-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 55
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
308-17 (2023-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
307-7 (2023-11-20) Oral Contribution Page 23
307-7 (2023-11-20) Priviledges
Page 19
307-3 (2023-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
307-3 (2023-11-15) Oral Contribution Page 24
306-10 (2023-11-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-11-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla.
Office: இல. 11/1, நெலும் மாவத்தை, ஜயந்திபுர, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2862052
Office: 011 2862052 / 076 6095060
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Kanishka Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2771823
தொலைபேசி: 011 2862052

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.