සිංහල தமிழ் English
Medium_kalaiarasan

தவராஜா கலை அரசன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, தேசியப்பட்டியல்

077 5557407 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#125

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

65

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 112
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
308-12 (2023-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 111
308-3 (2023-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
307-5 (2023-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87
306-1 (2023-10-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 160
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
304-3 (2023-06-08) Written Question - Supplementary Question Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-04-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 15/40, Navithanveli -02, Kalmunei.
Office: இல. 15/40, நாவிதன்வெளி 02, கல்முனை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 5557407
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.