සිංහල தமிழ் English
Medium_sivanesathurai

 සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන

Icon_pulikal

තමිළ් මක්කල් විඩුදලෛප් පුළිකල්, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

077 3519197 [email protected]

065 2258131 [email protected]

සාරාංශය

#201

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

11

Times

නියෝජනය කළ වාර

4

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
289-08 (2022-03-25) Oral Contribution - Core Statements
Page 17
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 94
287-08 (2021-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
287-07 (2021-11-30) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87
286-06 (2021-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
285-11 (2021-10-22) Adjournment Motion Type 2
Page 77
283-04 (2021-05-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 55
277-07 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1975-08-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_pulikal තමිළ් මක්කල් විඩුදලෛප් පුළිකල්,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: Mavadimariyamman Kovil Road, Peththlai, Valaichchani.
Office: No. 91, Lake Road, One Batticaloa.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 3519197
දුරකථනය
නිවසේ: 065 2258131
Office: 065 2227683 / 065 2227682
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr. Amrumugam Thevaranjan
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 077 3519197
දුරකථනය: 065 2227683 / 065 2227682

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.