සිංහල தமிழ் English
Medium_wickaramsinghe

රාජිකා වික්‍රමසිංහ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_1

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

[email protected]

035 2226146 / 036 2270502 [email protected]

සාරාංශය

#112

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#68

පක්ෂයේ ශේණිය

38

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
296-16 (2022-11-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 116
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 57
296-07 (2022-10-05) Written Question Page 19
296-02 (2022-09-21) Written Question Page 16
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 19
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 18
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 67
292-03 (2022-05-19) Adjournment Motion Type 2 Page 64
291-02 (2022-04-20) Oral Contribution Page 28

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1973-05-08
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්‍රී
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_1 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: Heven Park , Hettimulla, Kegalle.
Office: Heven Park, Hettimulla, Kegalle.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම
දුරකථනය
නිවසේ: 035 2226146 / 036 2270502
Office: 035 2226146 / 077 7757841
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr. D.P. Nayanakantha
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 071 2453400
දුරකථනය: 035 2226146 / 070 6622522

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.