සිංහල தமிழ் English
Medium_vacated

රනිල් වික්‍රමසිංහ

Icon_unp

එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

[email protected]

011 2573308 / 011 2573974 [email protected]

සාරාංශය

#93

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#10

පක්ෂයේ ශේණිය

155

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 45
305-10 (2023-09-06) Oral Contribution Page 12
305-10 (2023-09-06) Oral Contribution Page 10
304-1 (2023-06-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 108
304-1 (2023-06-06) Written Question- Response Page 108
304-1 (2023-06-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 109
302-11 (2023-04-26) Oral Contribution Page 25
302-11 (2023-04-26) Oral Contribution - Core Statements Page 21
302-11 (2023-04-26) Oral Contribution Page 28
302-6 (2023-03-22) Oral Contribution Page 11

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1949-03-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Lawyer
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: බෑණා - රුවන් විජේවර්ධන
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ
ප්‍රථම උපාධිය: නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පශ්චාත් උපාධිය: ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය, කොළඹ
වෘත්තීය සුදුසුකම්: ඩීකින් විශ්ව විද්‍යාලය
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2021-06-23 සිට අද දක්වා
Icon_unp එක්සත් ජාතික පක්ෂය,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 117, 5th Lane, Colombo 03.
Office: අංක 117, 5 වන පටුමග, කොළඹ 03.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම
දුරකථනය
නිවසේ: 011 2573308 / 011 2573974
Office: 011 2573308 / 011 2573974
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම:
ඊමේල්:
ජංගම:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.