සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_sjb

සමගි ජන බලවේගය, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

077 7562550 [email protected]

          [email protected]

සාරාංශය

#66

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#27

පක්ෂයේ ශේණිය

140

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 27
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
311-13 (2024-03-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 34
311-13 (2024-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 16
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 59
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 48
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 34
309-1 (2024-01-09) Oral Contribution Page 96

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1954-08-25
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: Male
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Madagama Vidyalaya
පාසැල 2: Ananada College Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_sjb සමගි ජන බලවේගය,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp එක්සත් ජාතික පක්ෂය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No 10/4, Pothuvil Road,Monaragala & No. 10/4, Medagama, Bibile.
Office: No. 10/4, Medagama, Bibila.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 7562550
දුරකථනය
නිවසේ:
Office: 055 2277489 / 055 5672634
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම:
ඊමේල්:
ජංගම:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.