සිංහල தமிழ் English
Medium_musharrf

 එස්. එම්. එම්. මුෂාරෆ්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_congress

සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග්‍රසය , අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

077 7498450 [email protected]

          [email protected]

සාරාංශය

#64

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

64

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution - Core Statements Page 62
301-5 (2023-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
299-04 (2022-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
298-08 (2022-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 31
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 16
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 81

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1983-10-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_congress සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග්‍රසය ,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 55/16 E 1/1, Pieris Road, Mt Lavinia. & No. 418, Lake View, Vaathiyaar Road, R N Nagar, Pottuvil 27.
Office: Lake View,418, Vaathiyaar Road.RM Nagar, Pottuvil 27.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 7498450
දුරකථනය
නිවසේ:
Office:
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr A A N Tarik
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 071 7304882
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.