සිංහල தமிழ் English
Medium_withana

எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

076 0767111 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#203

மொத்த தரவரிசை

#129

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 67
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question Page 30
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question Page 30
305-9 (2023-09-05) Written Question Page 29
304-5 (2023-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
303-7 (2023-05-25) Petitions
Page 7
302-5 (2023-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
302-2 (2023-03-08) Adjournment Question Page 97
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha.
Office: இல. 67/4 கணேமுல்ல வீதி கடவத்தை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 076 0767111
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2926278 / 011 2926548
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. M.M. Dulsi Anjana
Email:
கைபேசி: 077 0658654
தொலைபேசி: 011 2926278 / 0112926548

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.