සිංහල தமிழ் English
Medium_1

அனுப பஸ்குவல்

இராஜாங்க அமைச்சர் - சமூக அதிகாரம்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

071 5350721 [email protected]

034 2210197 [email protected]

சுருக்கம்

#126

மொத்த தரவரிசை

#67

கட்சி தரவரிசை

78

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-15 (2023-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
304-15 (2023-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution Page 9
303-5 (2023-05-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
303-5 (2023-05-23) Written Question- Response Page 17
303-5 (2023-05-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
303-4 (2023-05-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
303-4 (2023-05-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
302-12 (2023-04-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 104

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-06-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Hill side", Pasqual Mawatha, Kalutara Road, Matugama.
Office: "ஹில் சைட்", பெஸ்குவல் மாவத்தை, களுத்துறை வீதி, மதுகம
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 5350721
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2210197
Office: 034 2210197
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. A.L. Athula Sujith
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4441960
தொலைபேசி: 034 2210197

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.