සිංහල தமிழ் English
Medium_kumarasiri

கே.பி.எஸ். குமாரசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

076 7167810 [email protected]

076 7167810 [email protected]

சுருக்கம்

#99

மொத்த தரவரிசை

#48

கட்சி தரவரிசை

67

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 19
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 25
295-12 (2022-09-08) Oral Contribution Page 7
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
295-10 (2022-09-06) Petitions
Page 20
295-10 (2022-09-06) Petitions
Page 20
295-10 (2022-09-06) Oral Contribution Page 20
295-05 (2022-08-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
293-09 (2022-07-06) Adjournment Motion Type 2 Page 70
293-01 (2022-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-07-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Pahala halmillawa,Nochchiyagama.
Office: பஹள ஹல்மில்லேவ, நொச்சியாகம. பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 076 7167810
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 076 7167810
Office: 077 3939921 / 076 9461666
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.K.P. Ishan Madusanka pathirana
Email: ishanmadusanka99icloud.com
கைபேசி: 076 7167810
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.