සිංහල தமிழ் English
Medium_kumar

வேலு குமார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

077 7316981 [email protected]

076 141688 [email protected]

சுருக்கம்

#43

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

134

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 89
296-01 (2022-09-20) Oral Contribution Page 79
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 78
296-01 (2022-09-20) Written Question Page 76
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 67
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 87
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
293-08 (2022-07-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86
293-08 (2022-07-05) Adjournment Question
Page 80
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-01-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 83A, Heerassgala Rd, Kandy
Office: இல.83ஏ, ஹீரஸ்ஸகல வீதி, கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7316981
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 076 141688
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.