සිංහල தமிழ் English
Medium_16

 எஸ். பீ. திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7288641 [email protected]

011 2864484 [email protected]

சுருக்கம்

#143

மொத்த தரவரிசை

#82

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-01 (2022-09-20) Petitions
Page 65
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
295-08 (2022-09-01) Oral Contribution Page 8
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 31
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 23
291-01 (2022-04-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114
290-03 (2022-04-07) Oral Contribution Page 25
289-05 (2022-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response
Page 53
289-05 (2022-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response
Page 52
289-05 (2022-03-22) Written Question- Response
Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1951-09-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-12-07 - 2004-04-22
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 1020/2, Denzil Kobekkaduwa Mw, Battaramulla & Madanwala,Hingurakketha.
Office: 1070/2, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7288641
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2864484
Office: 011 2864484
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Lakshman Balasuriya
Email:
கைபேசி: 071 9999056
தொலைபேசி: 081 2369583

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.