සිංහල தமிழ் English
Medium_udukumba

யூ.கே. சுமித் உடுகும்பு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077 8191119 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#160

மொத்த தரவரிசை

#96

கட்சி தரவரிசை

39

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
289-01 (2022-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 155
288-05 (2022-02-08) Adjournment Question Page 78
287-15 (2021-12-09) Point of Order - Other
Page 83
287-11 (2021-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
287-11 (2021-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
287-04 (2021-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
287-02 (2021-11-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
285-15 (2021-11-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
285-12 (2021-11-08) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Bogahalandawaththa, Hiriyala, Lenawa, Melsiripura .
Office: போகஹலந்தவத்த, மெல்சிரிபுர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 8191119
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 037 3147475 / 077 7489238
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. B.W.M.Isuru Piuman Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 3139338
தொலைபேசி: 037 3147475

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.