සිංහල தமிழ் English
Medium_udukumba

யூ.கே. சுமித் உடுகும்பு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077 8191119 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#167

மொத்த தரவரிசை

#102

கட்சி தரவரிசை

76

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-3 (2023-11-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 72
308-3 (2023-11-24) Written Question Page 109
308-3 (2023-11-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 73
307-8 (2023-11-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
307-4 (2023-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86
307-2 (2023-11-14) Written Question Page 5
307-2 (2023-11-14) Written Question - Supplementary Question Page 6
306-2 (2023-10-04) Written Question - Supplementary Question Page 16
306-2 (2023-10-04) Written Question - Supplementary Question Page 15
306-2 (2023-10-04) Written Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Bogahalandawaththa, Hiriyala, Lenawa, Melsiripura .
Office: போகஹலந்தவத்த, மெல்சிரிபுர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 8191119
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 037 3147475 / 077 7489238
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. B.W.M.Isuru Piuman Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 3139338
தொலைபேசி: 037 3147475

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.