සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnasekara

பீ.வை.ஜீ. ரத்னசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

071 4463969 [email protected]

011 2848107 / 037 2231010 [email protected]

சுருக்கம்

#90

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

46

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
293-08 (2022-07-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
293-05 (2022-06-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 150
293-02 (2022-06-08) Written Question Page 23
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
293-02 (2022-06-08) Written Question - Supplementary Question Page 25
293-02 (2022-06-08) Written Question - Supplementary Question Page 25
292-03 (2022-05-19) Adjournment Motion Type 2 Page 34
292-01 (2022-05-17) Oral Contribution Page 115

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-12-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 44/2 Elhena Road, Maharagama / Sipwin 51/1 Kandy Road, Kurunegala
Office: சிறீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பண்டுவஸ்நுவர அலுவலகம், ஹிரிபொகுண, ஹெட்டிபொல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4463969
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2848107 / 037 2231010
Office: 011 2848107
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Anura Kasturi
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8164185
தொலைபேசி: 037 2291197

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.