සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila

உதய கம்மன்பில

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

071 8220451 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#107

மொத்த தரவரிசை

#54

கட்சி தரவரிசை

93

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
301-2 (2023-02-09) Oral Contribution Page 50
299-04 (2022-12-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
299-03 (2022-12-08) Oral Contribution Page 12
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 130
297-06 (2022-11-19) Petitions
Page 9
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 7
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
296-10 (2022-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
296-09 (2022-10-07) Petitions
Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-06-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSc, Monash University, Melbourne
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 65/14/G, Wickramasinghe Mawatha, Kumarage Watta, Pelawatte, Battaramulla.
Office: அமைச்சர் அலுவலகம், வலுசக்தி அமைச்சு இல. 80, ஏனர்ஸ்ட் சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 8220451
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2370031
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Upul Wijesekara
Email:
கைபேசி: 071 7626271
தொலைபேசி: 011 2564351

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.