සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila

உதய கம்மன்பில

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

071 8220451 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#101

மொத்த தரவரிசை

#51

கட்சி தரவரிசை

120

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 47
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 61
311-5 (2024-02-21) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 16
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 57
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 55
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
308-3 (2023-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
307-4 (2023-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-06-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSc, Monash University, Melbourne
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 65/14/G, Wickramasinghe Mawatha, Kumarage Watta, Pelawatte, Battaramulla.
Office: அமைச்சர் அலுவலகம், வலுசக்தி அமைச்சு இல. 80, ஏனர்ஸ்ட் சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 8220451
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2370031
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Upul Wijesekara
Email:
கைபேசி: 071 7626271
தொலைபேசி: 011 2564351

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.