සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila

உதய கம்மன்பில

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

071 8220451 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#83

மொத்த தரவரிசை

#40

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-11 (2021-04-09) Petitions
Page 17
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 62
281-11 (2021-02-23) Written Question- Response Page 9
281-11 (2021-02-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
281-11 (2021-02-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
281-04 (2021-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
280-13 (2020-12-07) Oral Contribution Page 6
280-06 (2020-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
280-01 (2020-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
279-04 (2020-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-06-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSc, Monash University, Melbourne
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: No. 65/14/G, Wickramasinghe Mawatha, Kumarage Watta, Pelawatte, Battaramulla.
Office: அமைச்சர் அலுவலகம், வலுசக்தி அமைச்சு இல. 80, ஏனர்ஸ்ட் சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 071 8220451
Telephone
Residence:
Office: 011 2370031
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. Upul Wijesekara
Email:
Mobile: 071 7626271
Telephone: 011 2564351

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.