සිංහල தமிழ் English
Medium_lokuge

காமினி லொக்குகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7414241 [email protected]

011 2700277 [email protected]

சுருக்கம்

#131

மொத்த தரவரிசை

#72

கட்சி தரவரிசை

122

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
305-5 (2023-08-22) Petitions
Page 34
304-10 (2023-07-05) Petitions
Page 17
303-6 (2023-05-24) Oral Contribution Page 23
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
296-06 (2022-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2
Page 58
293-09 (2022-07-06) Point of Order- Technical/Procedural Page 28
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1943-08-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2007-01-28 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2007-01-27
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 157/10/A, Mawittara, Piliyandala.
Office: இல. 157/10 ஏ கொட்டாவ வீதி, ஹொன்னந்தர, பிலியந்தல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7414241
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2700277
Office: 011 2700779
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.