සිංහල தமிழ் English
Medium_17

பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

076 7115099 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#58

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

111

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 67
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
308-19 (2023-12-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
308-2 (2023-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
307-3 (2023-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
306-9 (2023-11-07) Priviledges
Page 55
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-04-08
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Taxila Central College, Horana
Undergraduate: BSc. Engineering, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2007-01-31 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 1/88, Jayanthipura Road, Battaramulla.
Office: இல. 1/88, ஜெயந்திபுர வீதி, பத்தரமுல்ல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 076 7115099
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2866125
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Kingsly de Silva
Email:
கைபேசி: 071 4272735
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.