සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakse

உபுல் மஹேந்திர ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 6256279 [email protected]

033 2278436 upul [email protected]

சுருக்கம்

#115

மொத்த தரவரிசை

#61

கட்சி தரவரிசை

72

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 63
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question Page 40
311-8 (2024-03-06) Written Question Page 39
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question Page 40
308-20 (2023-12-13) Oral Contribution Page 10
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
308-5 (2023-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
308-4 (2023-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 17/2 ,"Hansawila", Bonegala, Udathuththiripitiya.
Office: 17/2, போனேகல உடுதுத்திரிபிடிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: upul [email protected]
கைபேசி 077 6256279
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 033 2278436
Office: 033 2278436
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K H A Wijerathna
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8184508
தொலைபேசி: 033 2278426

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.