සිංහල தமிழ் English
Medium_ranatunga

பிரசன்ன ரணதுங்க

அமைச்சர் - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 7772520 [email protected]

033 2226717 [email protected]

சுருக்கம்

#16

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

918

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
306-8 (2023-10-20) Notification Page 8
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 26
306-8 (2023-10-20) Oral Contribution Page 15
306-8 (2023-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
306-8 (2023-10-20) Oral Contribution Page 15
306-8 (2023-10-20) Notification Page 15
306-8 (2023-10-20) Notification Page 8
306-7 (2023-10-19) Oral Contribution Page 16
306-7 (2023-10-19) Notification Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Asoka Vidyalaya
School 2: Ananda College, Colombo
School 3: Orara High School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 180/A, Minuwangoda Road, Udugampola.
Office: Level 25, West Tower, World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 01.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7772520
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 033 2226717
Office: 011 2395138
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. R.A.Pradeep Wijerathnasekara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7225686
தொலைபேசி: 011 2395133

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.