සිංහල தமிழ் English
Medium_musharrf

 එස්. එම්. එම්. මුෂාරෆ්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_congress

සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග්‍රසය , අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

077 7498450 [email protected]

          [email protected]

සාරාංශය

#39

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

112

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 48
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 61
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 80
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 57
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 70
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 62
309-1 (2024-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 148
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1983-10-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_congress සමස්ථ ලංකා මහජන කොංග්‍රසය ,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 55/16 E 1/1, Pieris Road, Mt Lavinia. & No. 418, Lake View, Vaathiyaar Road, R N Nagar, Pottuvil 27.
Office: Lake View,418, Vaathiyaar Road.RM Nagar, Pottuvil 27.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 7498450
දුරකථනය
නිවසේ:
Office:
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr A A N Tarik
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 071 7304882
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.