සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

සජිත් ප්‍රේමදාස

විපක්ෂ නායක

Icon_sjb

සමගි ජන බලවේගය, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

077 7775527 [email protected]

          [email protected]

සාරාංශය

#5

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

පක්ෂයේ ශේණිය

325

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 15
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 5
282-10 (2021-04-08) Oral Contribution Page 36
282-10 (2021-04-08) Question by Private Notice Page 33
282-10 (2021-04-08) Oral Contribution Page 6
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 42
282-09 (2021-04-07) Question by Private Notice Page 27
282-09 (2021-04-07) Point of Order - Other
Page 42
282-09 (2021-04-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 29

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1972-12-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
පාසැල 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
ප්‍රථම උපාධිය: BSc, London School of Economics
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_sjb සමගි ජන බලවේගය,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp එක්සත් ජාතික පක්ෂය,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් ජාතික පෙරමුණ,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ,
Contact
Address
Residence: No. 11/1, Tower B, Royal Park Apartments, Lake Drive, Rajagiriya.
Office: Office of the Leader of the Opposition Parliament, Sri Jayawardenepura Kotte, & No. 30, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7775527
දුරකථනය
Residence:
Office: 011 2777253 / 011 26999204 / 011 2699203
Contact Details of the Secretary
Name:
ඊමේල්:
Mobile:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.