සිංහල தமிழ் English
Medium_priyantha

அசோக்க பிரியந்த

இராஜாங்க அமைச்சர் - உள்நாட்டு விவகாரங்கள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#49

மொத்த தரவரிசை

#28

கட்சி தரவரிசை

84

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution - Core Statements Page 54
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 32
303-1 (2023-05-09) Written Question- Response Page 114
303-1 (2023-05-09) Oral Contribution Page 94
303-1 (2023-05-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 116
303-1 (2023-05-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 115
302-6 (2023-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 31
302-6 (2023-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 30
302-6 (2023-03-22) Written Question- Response Page 30
302-6 (2023-03-22) Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-05-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Halawatha Dhammaloka Vidyalaya
School 2: St. Xavier's College, Marawila
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2018-11-04 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2018-11-03
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. C22 MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte. & "Meth Setha", Meda Naththandiya, Naththandiya.
Office: "மெத்செத" மெத நாத்தண்டிய, நாத்தண்டிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 032 2060305 / 077 7625238
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Dammika Priyasantha
Email:
கைபேசி: 076 1191889
தொலைபேசி: 032 2060305

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.