සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda

 டக்ளஸ் தேவானந்தா

அமைச்சர் - கடற்றொழில்

Icon_party

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

077 7781891 [email protected]

011 2503467 / 021 2229824 [email protected]

சுருக்கம்

#77

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

114

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-3 (2023-11-24) Oral Contribution Page 14
308-1 (2023-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 141
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
307-2 (2023-11-14) Written Question - Supplementary Question - Response Page 6
307-2 (2023-11-14) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
306-9 (2023-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
306-9 (2023-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
306-9 (2023-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
306-9 (2023-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
306-9 (2023-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-11-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Jaffna Central College, Jaffna
School 2: Colomba Hindu College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_party ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 9/3, Station Road, Bambalapitiya, Colombo 04 & No. 2/73, Stanley Road, Jaffna.
Office: இல. 9/3, ஸ்டேஷன் வீதி, பம்பலபிட்டி, கொழும்பு 04.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7781891
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2503467 / 021 2229824
Office: 011 2328899 / 011 2423771
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K. Dayananda
Email: dayadiya@hotmail,com
கைபேசி: 077 7877825
தொலைபேசி: 011 2328899

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.