සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara

ஜகத் குமார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7279440 [email protected]

011 2773393 [email protected]

சுருக்கம்

#82

மொத்த தரவரிசை

#39

கட்சி தரவரிசை

66

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 137
282-11 (2021-04-09) Priviledges
Page 39
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 20
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 20
282-07 (2021-04-05) Written Question Page 19
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 54
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
281-01 (2021-01-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118
281-01 (2021-01-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 122
280-16 (2020-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 359/B, Pannipitiya Road, Battaramulla.
Office: 359/பீ பன்னிபிடிய வீதி தலவதுகொட
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7279440
Telephone
Residence: 011 2773393
Office: 011 2887604
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. Sriyantha Mahee Kithsiri
Email: [email protected]
Mobile: 071 9999963
Telephone: 011 2887604

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.