සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara

ஜகத் குமார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7279440 [email protected]

011 2773393 [email protected]

சுருக்கம்

#80

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

199

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Notification Page 8
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 32
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question Page 38
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question Page 38
311-8 (2024-03-06) Written Question Page 37
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 31
310-2 (2024-01-24) Written Question Page 14
310-2 (2024-01-24) Written Question - Supplementary Question Page 16
310-2 (2024-01-24) Written Question - Supplementary Question Page 15
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Question Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 359/B, Pannipitiya Road, Battaramulla.
Office: 359/பீ பன்னிபிடிய வீதி தலவதுகொட
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7279440
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2773393
Office: 011 2887604
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sriyantha Mahee Kithsiri
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 9999963
தொலைபேசி: 011 2887604

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.