සිංහල தமிழ் English
Medium_sabry

எம். யூ. எம். அலி சப்ரி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2577757 [email protected]

சுருக்கம்

#18

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

201

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-08 (2022-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
296-11 (2022-10-19) Oral Contribution - Core Statements Page 30
296-11 (2022-10-19) Oral Contribution Page 19
296-11 (2022-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 12
295-05 (2022-08-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 45
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 5, 27th Lane, Colombo 03.
Office: இல. 5, 27 வது ஒழுங்கை, கொழும்பு 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2577757
Office: 011 2431846 / 077 7388822
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3212616
தொலைபேசி: 011 2433192

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.