සිංහල தமிழ் English
Medium_delaaban

குலசிங்கம் திலீபன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_party

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி, வன்னி மாவட்டம்

077 2737638 [email protected]

011 2503467 / 077 6884651 [email protected]

சுருக்கம்

#188

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

33

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
308-13 (2023-12-06) Point of Order- Technical/Procedural Page 82
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
308-5 (2023-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
307-5 (2023-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
305-14 (2023-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 47
285-3 (2023-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 106
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-05-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 9/3 Station Road, Bambalapitiya, Colombo 04 & No. 03, Station Road, Vairavapullyankulam, Vavuniya.
Office: தவசிகுளம் வீதி, மதவுவைத்தகுளம் வவுனியா.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 2737638
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2503467 / 077 6884651
Office: 024 2228844 / 024 2226688
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Somasundaram Sivaganasundaram
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 9864613
தொலைபேசி: 024 2228844 / 024 2226688

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.