සිංහල தமிழ் English
Medium_nirmalanthan

சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, வன்னி மாவட்டம்

077 1906707 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#25

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

162

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
301-5 (2023-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
300-02 (2023-01-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
298-06 (2022-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
298-02 (2022-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution - Core Statements Page 26
296-15 (2022-11-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-11-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 51, 2/1, 37th Lane, Wellawatta, Colombo 06.
Office: இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி அலுவலகம், தள்வுப்பாடு வீதி, எழுத்தூர், மன்னார்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 1906707
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 023 2223828
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.