සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikkalanathan

සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_itak

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි, වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

077 7760795 [email protected]

023 2221002 [email protected]

සාරාංශය

#232

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

පක්ෂයේ ශේණිය

50

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 69
302-6 (2023-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 67
302-04 (2023-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 29
301-3 (2023-02-10) Adjournment Motion Type 2 Page 55
299-04 (2022-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
298-05 (2022-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1962-10-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Xavier's Boys' College, Mannar
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_itak ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_telo දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති සංවිධානය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. C/28, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenepura Kotte. & St. Sebastian Road, Mannar.
Office: St. Sebastian Road, ‍ Mannar.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 7760795
දුරකථනය
නිවසේ: 023 2221002
Office:
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr A.P. Daniel Vasantha
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 076 0912910
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.