සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikkalanathan

සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_itak

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි, වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

077 7760795 [email protected]

023 2221002 [email protected]

සාරාංශය

#91

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#5

පක්ෂයේ ශේණිය

35

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 19
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 47
293-03 (2022-06-09) Oral Contribution
Page 28
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 33
289-07 (2022-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 61
287-14 (2021-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1962-10-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Xavier's Boys' College, Mannar
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_itak ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_telo දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති සංවිධානය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. C/28, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenepura Kotte. & St. Sebastian Road, Mannar.
Office: St. Sebastian Road, ‍ Mannar.
ඊමේල්
පුද්ගලික: adaikka[email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 7760795
දුරකථනය
නිවසේ: 023 2221002
Office:
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr A.P. Daniel Vasantha
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 076 0912910
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.