සිංහල தமிழ் English
Medium_2

அநுர பிரியதர்ஷன யாபா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077 7670076 [email protected]

011 2865040 / 037 2281472 [email protected]

சுருக்கம்

#145

மொத்த தரவரிசை

#83

கட்சி தரவரிசை

119

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
308-5 (2023-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
306-5 (2023-10-17) Oral Contribution Page 33
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
304-15 (2023-07-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 83
304-11 (2023-07-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 5
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 12
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 6
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-01-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Chandana Yapa; Member of N /W Provincial Council
கல்வி
School: Nalanda Vidyalaya, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-01-01 - 2000-08-18
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.560, Bangalawa Junction, Kotte & Iriyagolla, Yakwila
Office: இல. 560,பங்களா சந்தி, கேரட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7670076
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2865040 / 037 2281472
Office: 037 2281472
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Dammika Sumanaratne
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7345400
தொலைபேசி: 037 2281472

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.