සිංහල தமிழ் English
Medium_pushppakumara

ஜகத் புஷ்பகுமார

இராஜாங்க அமைச்சர் - வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மொனராகலை மாவட்டம்

[email protected]

047 2285113 [email protected]

சுருக்கம்

#121

மொத்த தரவரிசை

#65

கட்சி தரவரிசை

62

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
302-7 (2023-03-23) Adjournment Motion Type 2 Page 34
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution - Core Statements Page 64
300-04 (2023-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 78
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
298-10 (2022-12-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 97
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
297-06 (2022-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-04-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 34A, Ashoka circle, Subhuthipura, Battaramulla & Nugasevana, Thanamalwila.
Office: "நுக செவண" தணமல்வில.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 047 2285113
Office: 047 2285133 / 077 7730078
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. A.P.G.V.Pushpakumara
Email:
கைபேசி: 077 8084710
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.