සිංහල தமிழ் English
Medium_kumarasinghe

கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ

இராஜாங்க அமைச்சர் - பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகாரங்கள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

077 7760177 [email protected]

011 2805945 [email protected]

சுருக்கம்

#168

மொத்த தரவரிசை

#103

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution - Core Statements Page 29
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 62
304-1 (2023-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 161
303-4 (2023-05-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
303-1 (2023-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 177
302-13 (2023-04-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
302-12 (2023-04-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
302-7 (2023-03-23) Adjournment Motion Type 2 Page 76
302-2 (2023-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-05-07
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Sanghamitta Girls College, Aluthgama
School 2: Holy Family Convent, Kalutara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2017-11-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 2, Temple Road, Nawala & Elpitiya Road, Hamburugala, Bentota.
Office: அலுத்கம வீதி, ஹபுருகல, பெந்தொட்ட.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7760177
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2805945
Office: 034 2291770
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. P.A. Kithsiri Mahesh
Email:
கைபேசி: 077 3387410
தொலைபேசி: 091 2290956

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.