සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 7192775 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#4

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

333

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-11 (2024-03-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 72
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 69
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 47
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 38
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 77
311-2 (2024-02-08) Oral Contribution Page 75
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 69
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-11-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 623/19, Rajagiriya Udyana Mawatha, Rajagiriya. 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya/ 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya
Office: இல. 623/19, முதலாம் ஒழுங்கை, ராஜகிரிய .
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7192775
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2863460
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Senani Lanka Jayarathna
Email:
கைபேசி: 077 7913000
தொலைபேசி: 011 2882576

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.