සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 7192775 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#3

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

212

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 21
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 75
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 35
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 47
296-02 (2022-09-21) Expunged Statement
Page 44
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 44
296-01 (2022-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 71
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-11-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 623/19, Rajagiriya Udyana Mawatha, Rajagiriya. 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya/ 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya
Office: இல. 623/19, முதலாம் ஒழுங்கை, ராஜகிரிய .
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7192775
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2863460
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Senani Lanka Jayarathna
Email:
கைபேசி: 077 7913000
தொலைபேசி: 011 2882576

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.