සිංහල தமிழ் English
Medium_abeysinghe

அஸோக அபேசிங்ஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

[email protected]

011 2884282 / 037 2234333 [email protected]

சுருக்கம்

#35

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

203

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 38
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 44
306-3 (2023-10-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 65
305-9 (2023-09-05) Written Question Page 20
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question Page 22
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question Page 21
305-4 (2023-08-11) Oral Contribution Page 24
305-1 (2023-08-08) Oral Contribution Page 100
305-1 (2023-08-08) Adjournment Motion Type 2 Page 169

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-10-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mayurapada Central College - Narammala
School 2: St. Anna College - Kurunegala
School 3: Isipathana College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 288/8L, Royal Gardens ,Rajagiriya. & No. 351/2, Muhandiram Weeratunga Mawatha, Negambo Road, Kurunegala.
Office: 351/2, முஹந்திரம் வீரதுங்க மாவத்தை, நீர்கொழும்பு வீதி, குருநாகல்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2884282 / 037 2234333
Office: 037 2234223 / 077 7766159
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sasanka Kamburadeniya
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 9980800
தொலைபேசி: 037 2234223

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.