සිංහල தமிழ் English
Medium_abeysinghe

அஸோக அபேசிங்ஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

[email protected]

011 2884282 / 037 2234333 [email protected]

சுருக்கம்

#33

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

167

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution - Core Statements Page 33
296-15 (2022-11-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
296-15 (2022-11-09) Petitions
Page 6
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
296-13 (2022-10-21) Written Question Page 17
296-06 (2022-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
296-05 (2022-10-03) Written Question Page 81
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-10-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mayurapada Central College - Narammala
School 2: St. Anna College - Kurunegala
School 3: Isipathana College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 288/8L, Royal Gardens ,Rajagiriya. & No. 351/2, Muhandiram Weeratunga Mawatha, Negambo Road, Kurunegala.
Office: 351/2, முஹந்திரம் வீரதுங்க மாவத்தை, நீர்கொழும்பு வீதி, குருநாகல்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2884282 / 037 2234333
Office: 037 2234223 / 077 7766159
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sasanka Kamburadeniya
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 9980800
தொலைபேசி: 037 2234223

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.