සිංහල தமிழ் English
Medium_8

கெவிந்து குமாரதுங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#144

மொத்த தரவரிசை

#81

கட்சி தரவரிசை

45

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2
Page 55
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 117
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
293-05 (2022-06-21) Oral Contribution Page 81
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 128
293-01 (2022-06-07) Oral Contribution Page 80
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 35
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 31/14A, Second Lane, Koswatte, Nawala.
Office: இல. 31/14 ஏ, இரண்டாவது ஒழுங்கை, கொஸ்வத்த, நாவல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 071 4288220
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Isuru Kulathilaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 4146750
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.