සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake

மஞ்சுலா திசாநாயக

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2696038 / 037 2230966 [email protected]

சுருக்கம்

#172

மொத்த தரவரிசை

#106

கட்சி தரவரிசை

39

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
302-12 (2023-04-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 102
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution - Core Statements Page 59
298-08 (2022-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution - Core Statements Page 49
296-16 (2022-11-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 115
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 18
293-05 (2022-06-21) Adjournment Question Page 146
293-01 (2022-06-07) Petitions
Page 75
289-01 (2022-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 167
288-12 (2022-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-27
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.D 7, Sarana Road, Colombo 07 & No. 37, Uthuruwewa Road, Kurunegala.
Office: இல. 37, உதுரு வெவ வீதி, குருணாகல்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2696038 / 037 2230966
Office: 037 2230966 / 071 8191168
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Thilanka Madugalla
Email:
கைபேசி: 077 8127675
தொலைபேசி: 037 2230966 / 076 738638

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.