සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake

மஞ்சுலா திசாநாயக

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2696038 / 037 2230966 [email protected]

சுருக்கம்

#177

மொத்த தரவரிசை

#108

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-13 (2023-12-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 131
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
307-7 (2023-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 43
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 95
306-1 (2023-10-03) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 168
305-14 (2023-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
305-9 (2023-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 107
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
305-8 (2023-08-25) Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-27
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.D 7, Sarana Road, Colombo 07 & No. 37, Uthuruwewa Road, Kurunegala.
Office: இல. 37, உதுரு வெவ வீதி, குருணாகல்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2696038 / 037 2230966
Office: 037 2230966 / 071 8191168
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Thilanka Madugalla
Email:
கைபேசி: 077 8127675
தொலைபேசி: 037 2230966 / 076 738638

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.