සිංහල தமிழ் English
Medium_dolawatta

பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7220003 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

298

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 67
306-7 (2023-10-19) Oral Contribution Page 22
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
306-6 (2023-10-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 14
306-5 (2023-10-17) Written Question Page 12
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 14
306-4 (2023-10-06) Oral Contribution Page 31
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 83
306-3 (2023-10-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 50, Ihala Bomiriya, Kaduwela.
Office: இல.50, இஹல போமிரிய கடுவல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7220003
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 077 3515770
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K B Maduwage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7220003
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.