සිංහල தமிழ் English
Medium_dolawatta

பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7220003 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#29

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

121

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 40
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 85
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
295-07 (2022-08-31) Oral Contribution Page 62
295-04 (2022-08-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 9
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 63
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
293-06 (2022-06-22) Written Question - Supplementary Question Page 19
293-05 (2022-06-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 149
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 125

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 50, Ihala Bomiriya, Kaduwela.
Office: இல.50, இஹல போமிரிய கடுவல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7220003
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 077 3515770
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K B Maduwage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7220003
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.