සිංහල தமிழ் English
Medium_dolawatta

பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7220003 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#14

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

201

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-07 (2022-11-21) Oral Contribution Page 59
297-07 (2022-11-21) Oral Contribution Page 58
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
297-06 (2022-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
297-04 (2022-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 95
297-02 (2022-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution - Core Statements Page 44
296-16 (2022-11-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 50, Ihala Bomiriya, Kaduwela.
Office: இல.50, இஹல போமிரிய கடுவல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7220003
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 077 3515770
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K B Maduwage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7220003
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.