සිංහල தமிழ் English
Medium_2

சமல் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

071 2000999 [email protected]

047 2237483 [email protected]

சுருக்கம்

#83

மொத்த தரவரிசை

#39

கட்சி தரவரிசை

205

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-13 (2024-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 14
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 6
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 126
308-10 (2023-12-02) Oral Contribution Page 20
308-10 (2023-12-02) Oral Contribution Page 17
308-9 (2023-12-01) Notification Page 6
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
305-1 (2023-08-08) Oral Contribution Page 140
304-5 (2023-06-20) Oral Contribution Page 29
303-8 (2023-05-26) Oral Contribution - Core Statements Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1942-10-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Richmond College, Galle
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. B90, Gregory's Road, Colombo 07 & 7th Lane, "Senapura", Debarawewa, Thissamaharama.
Office: இல. 33/14, 1 ஆம் ஒழுங்கை, ரத்னாயக்க மாவத்தை, பெலவத்த.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 2000999
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 047 2237483
Office: 011 2551080
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. R.M.D.B. Meegasmulla
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4950308
தொலைபேசி: 011 2551088

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.