සිංහල தமிழ் English
Medium_musaammil

மொஹமட் முஸம்மில்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

077 7917959 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#70

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

207

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 7
304-13 (2023-07-18) Adjournment Motion Type 2 Page 89
304-13 (2023-07-18) Written Question - Supplementary Question Page 25
304-13 (2023-07-18) Written Question Page 23
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 10
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
304-5 (2023-06-20) Written Question Page 14
304-3 (2023-06-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2004-07-12 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: 342/1//4 ஈ. டப்ளியூ. பெரேரா மாவத்தை கோட்டே வீதி, பிடகோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7917959
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2890670 / 011 2890671
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Nadeeka Harshani
Email:
கைபேசி: 077 9369888
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.