සිංහල தமிழ் English
Medium_musaammil

மொஹமட் முஸம்மில்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

077 7917959 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#82

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

228

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-10 (2024-03-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 57
311-3 (2024-02-09) Oral Contribution Page 84
309-4 (2024-01-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29
308-20 (2023-12-13) Written Question Page 18
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
308-14 (2023-12-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
308-9 (2023-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
308-1 (2023-11-22) Written Question - Supplementary Question Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2004-07-12 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: 342/1//4 ஈ. டப்ளியூ. பெரேரா மாவத்தை கோட்டே வீதி, பிடகோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7917959
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2890670 / 011 2890671
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Nadeeka Harshani
Email:
கைபேசி: 077 9369888
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.