සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

மதுர விதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

070 3005777 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#65

மொத்த தரவரிசை

#31

கட்சி தரவரிசை

62

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 127
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 15
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 62
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
282-02 (2021-03-10) Petitions
Page 7
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 42
281-09 (2021-02-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
281-06 (2021-01-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
281-05 (2021-01-19) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: C.W.W Kannangara Central College, Matugama
Undergraduate: University of Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Chartered Institute of Marketing (CIM)
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya.
Office: இல. 148, களபளுவாவ வீதி, ராஜகிரிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 070 3005777
Telephone
Residence:
Office: 011 2887747
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake
Email: [email protected]
Mobile: 071 3771810
Telephone: 011 2887747

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.