සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

மதுர விதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

070 3005777 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#51

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

123

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-06 (2022-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
296-12 (2022-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 29
296-12 (2022-10-20) Written Question Page 27
296-09 (2022-10-07) Oral Contribution Page 10
296-08 (2022-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 81
296-08 (2022-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 53
296-08 (2022-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: C.W.W Kannangara Central College, Matugama
Undergraduate: University of Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Chartered Institute of Marketing (CIM)
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya.
Office: இல. 148, களபளுவாவ வீதி, ராஜகிரிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 070 3005777
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2887747
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 3771810
தொலைபேசி: 011 2887747

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.