සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

மதுர விதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

070 3005777 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#45

மொத்த தரவரிசை

#21

கட்சி தரவரிசை

171

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 54
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
306-5 (2023-10-17) Petitions
Page 9
306-5 (2023-10-17) Petitions
Page 9
306-5 (2023-10-17) Oral Contribution Page 9
306-3 (2023-10-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 6
306-2 (2023-10-04) Written Question - Supplementary Question Page 13
306-2 (2023-10-04) Written Question - Supplementary Question Page 13
306-2 (2023-10-04) Written Question Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: C.W.W Kannangara Central College, Matugama
Undergraduate: University of Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Chartered Institute of Marketing (CIM)
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya.
Office: இல. 148, களபளுவாவ வீதி, ராஜகிரிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 070 3005777
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2887747
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 3771810
தொலைபேசி: 011 2887747

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.